Projectes
CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL - FASE 2 -

CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL - FASE 2 -

Acabat de la nau

Superfície: 800 m2

Característiques: Nau amb estructura metàl·lica a base de pòrtics rígids, coberta a base de panell sandvitx i tancament a base de blocs de formigó prefabricat i panell sandvitx. 

Avantatges
SABER MÉS D'AQUEST SERVEI