Projectes

ESTRUCTURA PER INSTAL·LACIONS BOVINES

Estructures agro-ramaderes per granges bovines

Estructura metàl·lica de 90 metres de llargada x 17 metres d'amplada x 8 metres d'alçada.

Fabricada mitjançant perfils laminars i pòrtics cada 5 metres.

Unions cargolades in situ i utilització de rigiditzadors (corretges en Z i creus de Sant Andreu).

Avantatges
SABER MÉS D'AQUEST SERVEI