Projectes
<span>Estructures <span>metàl·liques</span>

Estructures Industrials

EDIFICI PER SALES D'INFECCIÓ


Edifici equipat amb sales d'infecció preparades pel compliment amb nivell de bioseguretat BL2.

Centre d'experimentació per infeccions animals
SABER MÉS D'AQUEST PROJECTE